Кой трябва да разполага с технически паспорт на сгради?

Станалият задължителен технически паспорт на сгради важи за всички граждани на България. Без изключение. Това е документ, доказващ, че сградата (жилището), в която живеете, е безопасна и технически изправна. Това включва: ел. инсталация, ВиК, пожарна безопасност и др. Поради тази причина, ако все още не разполагате с технически паспорт на сгради, до края на 2022 г. ще трябва да се сдобиете с такъв. Как ще стане това? Като възложите работата на консултантска фирма, разполагаща със съответната правоспособност. Тя ще е ангажирана със заснемането, анализа и изготвянето на цялостен доклад.

За кои типове строежи ще трябва да се изготвят технически паспорти?

Този въпрос касае всички данъкоплатци и законно пребиваващи страната хора. Важно е да споменем, че тези паспорти ще трябва да се издават и за търговски обекти. Тук можем да споменем: салони за красота, магазини, заведения, офиси и др. От технически паспорт на сгради ще се нуждаят и лекарските и денталните кабинети, а също и детските градини. Този паспорт ще може да бъде издаван както по време на самото строителство, така и след като същото и приключило. Във втория случай именно ще се нуждаете от компетентни хора, които да направят обследването.

Индустриалните обекти също няма да бъдат пропуснати. Цеховете, сервизите, складовете, работилниците и др. подобни ще трябва да си набавят изисквания документ задължително. Това отново може да се случи както по време на самия строеж, така и след като обектът е напълно завършен.

Освен гореизброените,

Технически паспорт на сгради е документ, който трябва да притежават новостроящите се сгради (I – V категория). Тези сгради дори е излишно да ги коментираме, тъй като те така или иначе вече отговарят на това изискване. По-деликатен е въпросът, съотнесен към вече-построените сгради (I-V категория). По всяка вероятност те не разполагат с такъв паспорт, затова и ще се наложат допълнителни разходи за изкарването им.

Това, което е по-особено или вероятно Ви интересува, е дали само за цяла сграда ще се издават паспорти. Отговорът е „не“. Такъв документ може да се отнесе и до линейни обекти пак по време или след приключване на строителните работи. Като линейни обекти можем да посочим топлопроводите, външните ел. кабели, външните ВиК връзки и др. Реално погледнато те съставляват много голяма част от проблемните сфери, за които често търсим майстори. При наличието на такъв документ, ще сте малко по-спокойни относно бъдещата им експлоатация.

Ако пък имате съмнения, можете да потърсите нашите експерти, които да обходят дома Ви и да ги потвърдят или опровергаят.