Тежкият проблем на домашното насилие

Жертвите на домашно насилие по света прогресивно нарастват. Това е тъжен факт, но всъщност е и реалността, която ни заобикаля в ежедневието. Със сигурност и в миналото е съществувал такъв проблем в семейството, но тъй като не му се е давала гласност е останал потулен и пренебрегнат. Днес, обаче, живеем в 21-ви век и нещата стоят или поне трябва да стоят по съвсем различен начин. Когато някой стане неволна жертва на подобен тип насилие последното нещо, което трябва да направи, е да се свие в черупката си и да си мълчи от страх, притеснение или какъвто и да е друг мотив. Хората, пострадали от домашно насилие, независимо физическо или психическо, защото и двата вида съществуват, трябва да се изправят, колкото и да е трудно, и да потърсят възмездие. И тук говорим не за някакъв друг вид възмездие, а именно за това да потърсим правата си по закон и да накажем извършителя. Тогава ни е необходимо да потърсим адвокат София, който да ни помогне.

Домашното насилие е един доста тежък проблем, който обикновено кара хората да се страхуват да поемат нещата в свои ръце и по този начин да търпят нови и нови нападки без да посмеят да потърсят справедливост. Това, обаче, е грешен подход, защото така попадаме в омагьосан кръг, от който е трудно и почти невъзможно да намерим изход. Единственият начин да сложим край на това насилие в семейството е да му се опълчим. Но как? Със сигурност жертвите на домашно насилие не веднъж са си задавали този въпрос. И отговорът е, че трябва да се решим, да излезем навън и да потърсим адвокат, който работи с подобен тип случаи. Това всъщност е единственият възможен изход, защото в повечето ситуации не можем сами да се избавим от този сериозен проблем. Трябва ни човек, който познава закона, има опит в тази сфера и знае как точно да действа. И това е именно адвокатът, който се занимава с домашно насилие.

Не всеки адвокат може да ни бъде полезен в този случай. Трябва да открием такъв, който вече има зад гърба си натрупан опит в делата за домашно насилие, защото той ще ни разбере и насочи как точно да постъпим. В такъв труден момент имаме нужда от професионална, но и морална подкрепа, която само един добър адвокат може да ни предложи. За целта той трябва да бъде компетентен, но и деликатен. Трябва да можем да му имаме доверие, за да сме сигурни, че сме в добри ръце и ще можем накрая да излезем от тежкото си положение невредими с негова помощ.

При необходимост от бърза правна помощ потърсете Адвокат Росица Астакова.